Przejdź do treści

Adres email

fundacjasfl@gmail.com

Numer telefonu

(+48) 451 592 552

Lokalizacja

Grodzieńska 1, 16-100 Sokółka

„Działaj Lokalnie” – walcz ze skutkami pandemii!

Już nie długo rusza nabór do kolejnej edycji Działaj Lokalnie . W związku z zaistniałą na świecie  sytuacją  dotyczącą pandemii coronawirusa również nasz program musiał się zmienić. Chcemy w ramach  programu „Działaj Lokalnie” pomagać  organizacjom i inicjatywom lokalnym w walce z negatywnymi skutkami epidemii.

W programie Działaj Lokalnie 2020 proponujemy  dwa priorytety:

  1. Niwelowanie skutków epidemii, poprzez wsparcie samopomocy społeczności lokalnej. Można zakresem objąć osoby starsze, chore, niepełnosprawne, osoby objęte kwarantanną poprzez dostarczanie posiłków, zakupów, leków i organizowanie wsparcia psychologicznego, edukacyjnego. Zakres jest szeroki, bo te potrzeby mogą być różne i zmieniać się w czasie.
  2. Organizacje i grupy  nieformalne mogą swoje działania dostosować do warunków panujących podczas epidemii. Liczymy na waszą kreatywność i stwarzanie rozwiązań, które można potem upowszechniać. Mogą to być projekty, których celem jest budowa więzi społecznych i samoorganizacji społeczności lokalnych; przeciwdziałanie skutkom epidemii, takim jak: izolacja społeczna, trudności w dostępie do edukacji, wzrost ubóstwa, bezrobocia, wykluczenie społeczne.

W ramach programu nie możemy udzielać zapomóg i przyznawać  stypendiów.

Nowy nabór Programu Działaj Lokalnie realizowanego przez Stowarzyszenie Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce finansowany przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności rusza od 4 maja 2020r.   Otrzymaliśmy deklaracje uczestnictwa 4 gmin: Sokółka, Dąbrowa Białostocka, Nowy Dwór i Szudziałowo.

„Walcz z nami ze skutkami pandemii” – przekaż swój 1% podatku na Działaj Lokalnie.

Wpisując KRS 0000026308, cel szczegółowy „Działaj Lokalnie”.

Na stronie www.fundacjasfl.pl dostępny jest darmowy program e-pity, w którym możesz samodzielnie rozliczyć i złożyć elektronicznie swój PIT.