Przejdź do treści

Adres email

fundacjasfl@gmail.com

Numer telefonu

(+48) 451 592 552

Lokalizacja

Grodzieńska 1, 16-100 Sokółka

Podziękowania

Składam serdeczne podziękowania Wszystkim Przyjaciołom, którzy towarzyszyli ŚP Mikołajowi Talarczyk w jego ostatniej drodze i byli ze mną w tych trudnych chwilach.

Żona Maria Talarczyk

Podczas pogrzebu zebrano na Fundusz Stypendialny im. Mikołaja Talarczyk dla potomków żołnierzy wyklętych kwotę 2000zł. Apeluję do kolegów Mikołaja z ławy szkolnej z w Zabrodziu LO Suchowola, studentów na Wydziale Ekonomiki Rolnictwa SGGW i wszystkich Przyjaciół Mikołaja -  o wsparcie Funduszu Stypendialnego im. Mikołaja Talarczyka wpłacając datki  na konto Fundacji „SFL” nr 52 2030 0045 1110 0000 0418 1130 z dopiskiem Fundusz Stypendialny M. Talarczyka. Można też przekazać 1% podatku wpisując w zeznaniu Żona Mikołaja Talarczyk KRS NR. 0000026308 z dopiskiem Fundusz Stypendialny M.Talarczyk.