Przejdź do treści

Adres email

fundacjasfl@gmail.com

Numer telefonu

(+48) 451 592 552

Lokalizacja

Grodzieńska 1, 16-100 Sokółka

Konkurs „Opowiedz…” 2022

Fundacja „Sokólski Fundusz Lokalny” wraz z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce serdecznie zaprasza wszystkich lokalnych grantobiorców edycji „Działaj Lokalnie” 2022 do udziału w lokalnym etapie konkursu „Opowiedz…” 2022

Konkurs ma na celu zachęcenie grantobiorców do poszukiwania atrakcyjnych sposobów opisywania własnych działań i promowania inicjatyw wspieranych w ramach Programu „Działaj Lokalnie”, a przez to ich wpływu na aktywizację lokalnej społeczności oraz na budowanie dobra wspólnego. Konkurs służy wyłonieniu, nagrodzeniu i promowaniu najlepszych przykładów twórczego pokazywania projektów Działaj Lokalnie.

W tegorocznej edycji konkursu nadsyłane prace mogą być zgłaszane w trzech kategoriach: CZŁOWIEK, MIEJSCE, MOTYW, oraz FILMOWY PRODUKT PROJEKTU a prace składane w konkursie mogą mieć formę: REPORTAŻU MULTIMEDIALNEGO lub KRÓTKIEGO FILMU.

Wszystkie informacje o Konkursie wraz z kartą zgłoszenia oraz regulaminem znajdują się na stronie www.fundacjasfl.pl

Zgłoszenia do konkursu dla grantobiorców, przyjmowane są poprzez wysłanie wypełnionej karty zgłoszeniowej na adres e-mail: fundacjasfl@gmail.com w terminie do 18 listopada 2022 r. do godz. 16.00. Natomiast dostarczanie prac konkursowych do Fundacji ustala się na dzień 01 grudnia 2022 r. do godziny 16.00. Prace należy dostarczyć na pendrive.

Najlepsza praca w poszczególnej kategorii lokalnego etapu konkursu zostanie nagrodzona, na szczeblu lokalnym w okresie od połowy grudnia 2022 do połowy stycznia 2023 i przesłana do etapu ogólnopolskiego. Pula nagród na szczeblu lokalnym wynosi 900 zł.

Osoba do kontaktu:

Anna Przeździecka Tel. 507 540 201

Marta Andrukiewicz Tel. 505 208 965

Elżbieta Maliszewska Tel. 508 813 643

tel.85 711 57 00 lub e-mail: fundacjasfl@gmail.com